Samfundets elektriske energiforsyning

Du skal i dette forløb arbejde praktisk med, hvordan både elværker og vindmøller kan omsætte energi og dermed blive i stand til at forsyne samfundet med elektrisk energi. Begreber som energikæder og energiomsætning er centrale, og forløbet bygger videre på forløbene ”Magnetisme” og ”Elektricitet” fra 7. klasse.