Radioaktivitet

Dette forløb drejer sig om, hvordan nogle atomkerner er ustabile og kan gå i stykker. Eleverne introduceres for og arbejder aktivt med alfa-, beta- og gammastråling.

Hvordan stråling påvirker levende væv, behandles i det fællesfaglige forløb ”Strålings indvirkning på levende organismers vilkår”.