Naturfaglig kompetence

Metodeforløbet “Naturfaglig kompetence er et fællesfagligt forløb, der omhandler udvikling af elevernes naturfaglig kompetence gennem 7., 8. og 9. klasse i både biologi, geografi og fysik/kemi. Endvidere guides gennem hver af de fire naturfaglige kompetenceområder med konkrete eksemper fra Fokusportalerne.

Endvidere vejledes eleverne i udarbejdelse af problemstilling og arbejdsspørgsmål til de fællesfaglige forløb og som forberedelse til den fællesfaglige prøve.

Som lærer finder du gode råd til organisering af teamsamarbejdet i lærergruppen samt vejledning om progression i det faglige indhold, i arbejdet inden for de fire kompetenceområder og i arbejdet med problemstillinger og arbejdsspørgsmål.

Du finder desuden en vejledning om lærerens forberedelse til prøven og en vejledning til den fællesfaglige prøve.