Lyd

I forløbet ”Lyd” arbejdes med lydens udbredelse i atmosfærisk luft, vand og faste stoffer. Der arbejdes endvidere med lydens anvendelse inden for industri og i sundhedssektoren. Endelig arbejdes der med decibelskalaen og risikoen for høreskader.