Kemiske Bindinger

Forløbet ”Kemiske bindinger” omhandler ionbindinger, kovalente bindinger, metalbindinger, polære kovalente bindinger, hydrogenbindinger og desuden nogle af de stofegenskaber, som er tæt relateret til stoffets bindingstype.

Forløbet er opbygget, så det er muligt at udvælge dele af stoffet. Det er fx muligt kun at arbejde med ionbindinger, kovalente bindinger og salte.