Intro

Forløbet ”Intro til fysik/ kemi” er tænkt som det første forløb, eleverne møder i faget.

Eleverne møder to store danske opfindelser, nemlig elektromagnetisme og hydrogenpiller. Dernæst bliver eleverne introduceret til områderne ”opløselighed” og ”temperatur” samt til laboratoriet og laboratoriesikkerhed. Eleverne stifter også bekendtskab med den naturvidenskabelige arbejdsmetode, der er gennemgående i hele fysik-kemifokus.dk.