Fyrværkeri

Formålet med forløbet er at give eleverne en god og bred viden om fyrværkeri og fyrværkerisikkerhed, som de kan anvende uden for skolen. Forløbet kan gennemføres i klassen som et fælles forløb, eller de enkelte fagtekster kan deles ud til grupper, der kan forberede en præsentation for resten af klassen.

Holdningen i dette materiale er, at eleverne bør undervises i de farer og risici, de kan møde i deres hverdag, så de kan handle på baggrund af viden og indsigt. På den måde kan de rustes til at handle ansvarligt og velovervejet.