Energiteknologi

Forløbet omhandler energiteknologier som fx vindenergi, solenergi og brændselsceller, og det er hensigten, at eleverne gruppevist skal undersøge en energiteknologi. Eleverne kan finde informationer om teknologierne i teksterne i forløbet. I aktiviteterne og opgaverne får de hjælp til undersøgelserne.