Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” er et fællesfagligt forløb, der inddrager elementer fra alle tre naturfag i udskolingen; biologi, geografi og fysik/kemi.

Forløbet er opbygget, så eleverne, efter en fælles introduktion, arbejder problemorienteret med hver sit emne, og afslutningsvis præsenterer deres arbejde og resultater for hele klassen.