Atommodeller

Menneskets forståelse af, hvordan et atom er opbygget, har forandret sig med tiden. Med nutidens viden kan vi fx forklare polarlys og lave spektralanalyse.

Forløbet bygger videre på viden om atomets opbygning fra 7. + 8. klasse.