Årsplan 9. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med Fysik-kemifokus og opfylder Forenklede Fælles Mål 2014. Årsplanen omfatter Fysik-kemifokus og medtager desuden de fællesfaglige forløb og forslag til brug af til at bruge andre dele af portalen, fx Restudy, som vil give et solidt afsæt til at integrere flipped learning i undervisningen.

Hvert forløb har en vejledende uge- og lektionsplan, og der er bevidst tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, så læreren har mulighed for at differentiere både ift. niveau, metode, elevernes individuelle læringsmål og interesser. Årsplanen er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Biologifokus, så de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og er placeret, så det understøtter progressionen i de enkelte fag.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx supplerende tekster og fokustekster, som med fordel kan bruges til differentiering, herunder fx til faglig træning og faglig læsning samt til understøttende undervisning i løbet af året.

Uge 33-35: Atommodeller

Lektioner

8

Varighed

3 uger

Atommodeller

Menneskets forståelse af, hvordan et atom er opbygget har forandret sig med tiden. Med nutidens viden, kan vi fx forklare polarlys og lave spektralanalyse.

Forløbet “Atommodeller” bygger videre på viden om atomets opbygning fra 7. + 8. klasse.

Restudy:

Atomer

Uge 36-38: Syrer

Lektioner

9

Varighed

3 uger

Syre/base-reaktioner

Hvor findes syrer og baser i hverdagen og i industrien? Hvordan reagerer syrer og baser, og hvilke stoffer dannes der? Dette, og meget mere, skal du arbejde med i dette forløb.

Forløbet “Syre/base-reaktioner” er en forlængelse af forløbet ”Syrer og baser” i 7. klasse.

Restudy:

Syrer og baser

Kalk – et salt

Uge 39-41: Plast

Lektioner

8

Varighed

3 uger

Plast

Plast bruger vi alle – men der er mange former for plast. Og plast kan påvirke miljøet forskelligt. I dette forløb får du viden om alt fra kemien bag plast til genbrug og bioplast.

Uge 43-45: Samfundets elektriske energiforsyning

Lektioner

8

Varighed

3 uger

Samfundets elektriske energiforsyning

Du skal i dette forløb arbejde praktisk med, hvordan både elværker og vindmøller kan omsætte energi og dermed blive i stand til at forsyne samfundet med elektrisk energi. Begreber som energikæder og energiomsætning er centrale, og forløbet bygger videre på forløbene ”Magnetisme” og ”Elektricitet” fra 7. klasse.

Restudy:

Strøm

Transformation

Uge 46-50: Radioaktivitet

Lektioner

13

Varighed

5 uger

Radioaktivitet

Dette forløb drejer sig om, hvordan nogle atomkerner er ustabile og kan gå i stykker. Eleverne introduceres for og arbejder aktivt med alfa-, beta- og gammastråling.

Hvordan stråling påvirker levende væv, behandles i det fællesfaglige forløb ”Strålings indvirkning på levende organismers vilkår”.

Restudy:

Radioaktiv stråling

3 slags stråling

Halveringstid

Uge 1-2: Universet

Lektioner

4

Varighed

2 uger

Universet

Det hele startede med Big Bang for næsten 14 milliarder år siden. Og Universet udvikler sig stadig. Dette kan eleverne lære mere om ved at følge forløbet “Universet“.

Uge 3-6: Naturens resurser

Lektioner

11

Varighed

4 uger

Naturens resurser

Vi mennesker har brug for naturen. Vi bruger resurser som fx kalk, salt og andre råstoffer. Det er derfor vigtigt, at forstå de kredsløb der sker i naturen, herunder nitrogens kredsløb.

Forløbet lægger op til projektorienteret gruppearbejde.

Generelt er kredsløbstanken omdrejningspunkt i dette forløb, hvorfor det spiller naturligt op til det fællesfaglige forløb ”Fotosyntese og respiration” i 7. klasse.

Restudy:

Kalk – et salt

Uge 8-11: Atomkraft og atombomber

Lektioner

10

Varighed

4 uger

Atomkraft og atombomber

Der er meget energi i atomkerner. Vi mennesker prøver at udnytte den ved at styre nogle processer, fx fission og fusion.

Den praktiske vinkel på hvordan atomenergi kan udnyttes. Forløbet lægger sig i forlængelse af forløbet ”Radioaktivitet” og strålingens påvirkning af levende væv uddybes i det fællesfaglige forløb ”Strålings indvirkning på levende organismers vilkår”.

Restudy:

Halveringstid

Radioaktiv stråling

Fission

Uge 13-14: Strålings indvirkning på levende organismers vilkår

Lektioner

7 i alt

Varighed

2 uger

Strålings indvirkning på levende organismers vilkår

Et fællesfagligt forløb som omhandler forskellige typer stråling og deres indvirkning på levende organismer og miljø såvel kortsigtet som langsigtet. Bygger videre på elevernes viden om strålingstyper fra forløbet ”Radioaktivitet” samt forløbene ”Globale miljø- og sundhedsproblemer” og ”Generne bestemmer” fra biologifokus.

Restudy:

Halveringstid

Uge 15-18: Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Lektioner

8 i alt

Varighed

4 uger

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Fællesfagligt forløb hvor eleverne blandt andet arbejder med næringsstoffer, landbrugsteknologi, designerorganismer, madspild, kemisk modificerede fødevare og spisevaner.

Forløbet bygger videre på bl.a. ”Naturens resurser” samt ”Du bliver hvad du spiser” fra Bioloigfokus 9. kl.

Restudy:

Madkemi