Årsplan 8. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med Fysik-kemifokus og opfylder Forenklede Fælles Mål 2014. Årsplanen omfatter Fysik-kemifokus og medtager desuden de fællesfaglige forløb og forslag til brug af til at bruge andre dele af portalen, fx Restudy, som vil give et solidt afsæt til at integrere flipped learning i undervisningen.

Hvert forløb har en vejledende uge- og lektionsplan, og der er bevidst tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, så læreren har mulighed for at differentiere både ift. niveau, metode, elevernes individuelle læringsmål og interesser. Årsplanen er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Biologifokus, så de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og er placeret, så det understøtter progressionen i de enkelte fag.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx supplerende tekster og fokustekster, som med fordel kan bruges til differentiering, herunder fx til faglig træning og faglig læsning samt til understøttende undervisning i løbet af året.

Uge 33-35: Atomet

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Atomet

Forløbet “Atomet” arbejder med atomets opbygning i detaljer på modelplan. Ligeledes arbejdes med ioner og isotoper, og eleverne vil lære at bruge både Grundstoffernes Periodesystem og et nuklidkort som nyttige redskaber.

Restudy:

Atomer

Isotoper og kernefysisk skrivemåde

Uge 36-37: Gasser

Lektioner

4

Varighed

2 uger

Gasser

Forløbet “Gasser” kommer omkring atmosfæren sammensætning, samt forskellige gasser egenskaber. Hverdagens gasser, carbondioxid samt luftballoner er omdrejningspunktet for arbejdet med gasser.

Uge 38-41: Kemiske bindinger

Lektioner

7

Varighed

4 uger

Kemiske bindinger

Forløbet ”Kemiske bindinger” omhandler ionbindinger, kovalente bindinger, metalbindinger, polære kovalente bindinger, hydrogenbindinger og desuden nogle af de stofegenskaber, som er tæt relateret til stoffets bindingstype.

Forløbet er opbygget, så det er muligt at udvælge dele af stoffet. Det er fx muligt kun at arbejde med ionbindinger, kovalente bindinger og salte.

Restudy:

Syrer og baser

Uge 43-45: Energi

Lektioner

4

Varighed

3 uger

Energi

I forløbet ”Energi” arbejdes med de grundlæggende energibegreber. Eleven får styr på energiformerne, energiomsætning og måling af energi.

Uge 46-48: Enzymer og katalysatorer

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Enzymer og katalysatorer

I forløbet ”Enzymer og katalysatorer” arbejdes der med, hvordan den naturlige reaktionshastighed kan ændres ved hjælp af enzymer og katalysatorer. Endvidere er industriens anvendelse af enzymer og katalysatorer en meget central del af forløbet.

Uge 49-51: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Forløbet ”Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer” er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde ”Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer”. Forløbets omdrejningspunkt er den stadig stigning af udledning af stoffer til atmosfæren, og de problemstillinger der er med dette. Bæredygtighed og konsekvens af samfundets konstante udledning problematiseres og belyses fra forskellige vinkler.

Uge 1-6: Kommunikation og teknologi

Lektioner

6

Varighed

6 uger

Kommunikation og teknologi

Forløbet “Kommunikation og teknologi” kommer omkring udviklingen fra analog til digital kommunikation, samt går i dybden med de digitale fodspor vi alle sætter når vi færdes på nettet. Også en højttalers opbygning samt hvordan mobiltelefoner virker behandles i dette forløb.

Forløbet kan med fordel kobles sammen med elevernes erfaring med programmering og kodning fra 7. klasse, og på den måde få et bredere perspektiv på fx netetik og digitale fodspor.

Uge 8-12: Energiteknologi

Lektioner

8

Varighed

5 uger

Energiteknologi

Forløbet “Energiteknologi” omhandler energiteknologier som fx vindenergi, solenergi og brændselsceller, og det er hensigten, at eleverne gruppevist skal undersøge en energiteknologi. Eleverne kan finde informationer om teknologierne i teksterne i forløbet og i aktiviteterne og opgaverne får de hjælp til undersøgelserne.

Uge 13-16: Energi til alle

Lektioner

8 i alt

Varighed

4 uger

Energi nok til alle

Forløbet ”Energi nok til alle” er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”. I forløbet arbejdes der ud fra den overordnede problemstilling ”Hvordan kan vi i dag arbejde for, at der i 2050 er en bæredygtig energiforsyning til Verdens 9. mia. mennesker?”

Uge 17-21: Metallernes kemi

Lektioner

6

Varighed

5 uger

Metallernes kemi

Forløbet ”Metallernes kemi” omhandler kemiske processer, der involverer metaller, fx korrosion og elektrolyse, samt resursetænkning omkring metaller i forbindelse med udvinding og genanvendelse.

Restudy:

Metaller

Uge 22-25: Lys og farver

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Lys og farver

Forløbet ”Lys og farver” bygger videre på begreberne fra lydforløbet i 7. klasse, og inden ”Lys og farver” påbegyndes, kan man evt. repetere disse begreber.

Det elektromagnetiske spektrum introduceres i ”Lys”, og strålingstyperne synligt lys, IR-stråling og UV-stråling gennemgås.