Årsplan 8. klasse – 2016/2017

Herunder finder du en fuld årsplan for faget Fysik/kemi med henvisninger til de anbefalede forløb i Fysik-kemifokus. I årsplanen får du både en vejledende lektionsplan for de enkelte forløb og en kort beskrivelse af indholdet.

Årsplanerne er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Biologifokus. Det betyder, at de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og de er placeret, så det giver mening i forhold til progressionen i de enkelte fag.

På lærersitet i alle Fokusportalerne finder du en forløbsvejledning til hvert forløb. Her kan du blandt andet se, hvilke færdigheds- og vidensmål det enkelte forløb opfylder og finde både læringsmål og tegn på læring for hele forløbet.

Uge 33-35: Atomet

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Atomet

Forløbet “Atomet” arbejder med atomets opbygning i detaljer på modelplan. Ligeledes arbejdes med ioner og isotoper, og eleverne vil lære at bruge både Grundstoffernes Periodesystem og et nuklidkort som nyttige redskaber.

Ressourcer:

Restudy – Atomer

Restudy – Isotoper og kernefysisk skrivemåde

Uge 36-37: Gasser

Lektioner

4

Varighed

2 uger

Gasser

Forløbet “Gasser” kommer omkring atmosfæren sammensætning, samt forskellige gasser egenskaber. Hverdagens gasser, carbondioxid samt luftballoner er omdrejningspunktet for arbejdet med gasser.

Uge 38-41: Kemiske bindinger

Lektioner

7

Varighed

4 uger

Kemiske bindinger

Forløbet ”Kemiske bindinger” omhandler ionbindinger, kovalente bindinger, metalbindinger, polære kovalente bindinger, hydrogenbindinger og desuden nogle af de stofegenskaber, som er tæt relateret til stoffets bindingstype.

Forløbet er opbygget, så det er muligt at udvælge dele af stoffet. Det er fx muligt kun at arbejde med ionbindinger, kovalente bindinger og salte.

Ressourcer:

Restudy – Syrer og baser

Aktuelle begivenheder

Naturvidenskabsfestival i uge 39

Uge 43-45: Energi

Lektioner

4

Varighed

3 uger

Energi

I forløbet ”Energi” arbejdes med de grundlæggende energibegreber. Eleven får styr på energiformerne, energiomsætning og måling af energi.

Uge 46-48: Enzymer og katalysatorer

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Enzymer og katalysatorer

I forløbet ”Enzymer og katalysatorer” arbejdes der med, hvordan den naturlige reaktionshastighed kan ændres ved hjælp af enzymer og katalysatorer. Endvidere er industriens anvendelse af enzymer og katalysatorer en meget central del af forløbet.

Uge 49-51: Udledning af stoffer

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

En fællesfaglig vinkel på bl.a. CO2, hvor der arbejdes problemorienteret med forskellige skadelige udledninger. Forløbet lægger op til det videre arbejde med Globale miljøproblemer.

(3 lektioner i geografi, 6 lektioner i biologi og 6 lektioner i fysik/kemi)

Uge 1-6: Kommunikation og teknologi

Lektioner

6

Varighed

6 uger

Kommunikation og teknologi

Forløbet “Kommunikation og teknologi” kommer omkring udviklingen fra analog til digital kommunikation, samt går i dybden med de digitale fodspor vi alle sætter når vi færdes på nettet. Også en højttalers opbygning samt hvordan mobiltelefoner virker behandles i dette forløb.

Forløbet kan med fordel kobles sammen med elevernes erfaring med programmering og kodning fra 7. klasse, og på den måde få et bredere perspektiv på fx netetik og digitale fodspor.

Uge 8-11: Lys og farver

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Lys og farver

Forløbet ”Lys og farver” bygger videre på begreberne fra lydforløbet i 7. klasse, og inden ”Lys og farver” påbegyndes, kan man evt. repetere disse begreber.

Det elektromagnetiske spektrum introduceres i ”Lys”, og strålingstyperne synligt lys, IR-stråling og UV-stråling gennemgås.

Uge 12-16: Energi nok til alle og Energiteknologi

Lektioner

12

Varighed

5 uger

Energi nok til alle

Forløbet ”Energi nok til alle” tager udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”.

(8 lektioner i geografi, 8 lektioner i biologi og 12 lektioner i fysik/kemi)

I forløbet arbejdes der ud fra den overordnede problemstilling ”Hvordan kan vi i dag arbejde for, at der i 2050 er en bæredygtig energiforsyning til Verdens 9. mia. mennesker?”

Energiteknologi

Forløbet ”Energiteknologi” er enkeltfagligt og omhandler energiteknologier som fx vindenergi, solenergi og brændselsceller. Forløbet ligger op til at eleverne gruppevist skal undersøge en energiteknologi.

Disse to forløb kan med fordel afvikles sideløbende, så det fællesfaglige fokusområde har flere lektioner i geografi og biologi, og fysik/kemi så bidrager med yderligere faglig viden fra forløbet Energiteknologi.

Aktuelle begivenheder:

Affaldsindsamlingen i uge 13

Uge 17-21: Metallernes kemi

Lektioner

6

Varighed

5 uger

Metallernes kemi

Forløbet ”Metallernes kemi” omhandler kemiske processer, der involverer metaller, fx korrosion og elektrolyse, samt resursetænkning omkring metaller i forbindelse med udvinding og genanvendelse.

Ressourcer:

Restudy – Metaller

Uge 22-26: Bæredygtig produktion

Lektioner

6

Varighed

5 uger

Bæredygtig produktion

Fællesfagligt forløb hvor eleverne præsenteres for og arbejder med forskellige dyrkningsmønstre samt hvordan det kan påvirke naturgrundlaget.

(4 lektioner i geografi, 6 lektioner i biologi og 6 lektioner i fysik/kemi)