Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 9. klasse – 2017/2018

Herunder finder du en fuld årsplan for faget Fysik/kemi med henvisninger til de anbefalede forløb i Fysik-kemifokus. I årsplanen får du både en vejledende lektionsplan for de enkelte forløb og en kort beskrivelse af indholdet.

Årsplanerne er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Biologifokus. Det betyder, at de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og de er placeret, så det giver mening i forhold til progressionen i de enkelte fag.

På lærersitet i alle Fokusportalerne finder du en forløbsvejledning til hvert forløb. Her kan du blandt andet se, hvilke færdigheds- og vidensmål det enkelte forløb opfylder og finde både læringsmål og tegn på læring for hele forløbet.

Forløbet Naturfaglig kompetence er et metodeforløb, som kan bruges på alle klassetrin særligt i forbindelse med de fællesfaglige forløb. Her guides eleverne igennem de fire kompetenceområder samt arbejdet med problemstillinger og arbejdsspørgsmål. I forløbsvejledningen findes, udover en vejledning til selve forløbet og den fællesfaglige prøve, også gode råd til organisering af teamsamarbejdet i forbindelse med både planlægning af og undervisning i de fællesfaglige forløb.

Uge 32-34: Atommodeller

Lektioner

6

Varighed

2 uger

Atommodeller

Menneskets forståelse af, hvordan et atom er opbygget har forandret sig med tiden. Med nutidens viden, kan vi fx forklare polarlys og lave spektralanalyse.

Forløbet “Atommodeller” bygger videre på viden om atomets opbygning fra 7. + 8. klasse.

Ressourcer:

Restudy – Atomer

Uge 35-36: Samfundets elektriske energiforsyning

Lektioner

8

Varighed

3 uger

Samfundets elektriske energiforsyning

Du skal i dette forløb arbejde praktisk med, hvordan både elværker og vindmøller kan omsætte energi og dermed blive i stand til at forsyne samfundet med elektrisk energi. Begreber som energikæder og energiomsætning er centrale, og forløbet bygger videre på forløbene ”Magnetisme” og ”Elektricitet” fra 7. klasse.

Ressourcer:

Restudy – Strøm

Restudy – Transformation

Uge 37-39: Syre/base-reaktioner

Lektioner

9

Varighed

3 uger

Syre/base-reaktioner

Hvor findes syrer og baser i hverdagen og i industrien? Hvordan reagerer syrer og baser, og hvilke stoffer dannes der? Dette, og meget mere, skal du arbejde med i dette forløb.

Forløbet “Syre/base-reaktioner” er en forlængelse af forløbet ”Syrer og baser” i 7. klasse.

Ressourcer:

Restudy – Syrer og baser

Restudy – Kalk – et salt

Aktuelle begivenheder

Naturvidenskabsfestival i uge 39

Uge 40-41: Plast

Lektioner

8

Varighed

2 uger

Plast

Plast bruger vi alle – men der er mange former for plast. Og plast kan påvirke miljøet forskelligt. I dette forløb får du viden om alt fra kemien bag plast til genbrug og bioplast.

Uge 43-45: Mad nok til alle

Lektioner

6

Varighed

4 uger

Mad nok til alle

Fællesfagligt forløb hvor eleverne blandt andet arbejder med næringsstoffer, landbrugsteknologi, designerorganismer, madspild, kemisk modificerede fødevare og spisevaner.

(4 lektioner i geografi, 4 lektioner i biologi og 6 lektioner i fysik/kemi)

Forløbet bygger videre på bla ”Naturens resurser” samt ”Du bliver hvad du spiser” fra bioloigfokus 9. kl.

Ressourcer:

Restudy – Madkemi

Uge 46-50: Radioaktivitet

Lektioner

13

Varighed

5 uger

Radioaktivitet

Dette forløb drejer sig om, hvordan nogle atomkerner er ustabile og kan gå i stykker. Eleverne introduceres for og arbejder aktivt med alfa-, beta- og gammastråling.

Hvordan stråling påvirker levende væv, behandles i det fællesfaglige forløb ”Strålings indvirkning på levende organismers vilkår”.

Ressourcer:

Restudy – Radioaktiv stråling

Restudy – 3 slags stråling

Restudy – Halveringstid

Uge 51: Programmering og robotter

Lektioner

2

Varighed

1 uge

Programmering og robotter

Eleverne lærer om programmering og programmeringssprog. Derudover omhandler forløbet den teknologiske udvikling – og brug af robotter i fx industri og hjemmepleje.

Uge 1-3: Kernekraft og atombomber

Lektioner

9

Varighed

3 uger

Kernekraft og atombomber

Der er meget energi i atomkerner. Vi mennesker prøver at udnytte den

ved at styre nogle processer, fx fission og fusion.

Den praktiske vinkel på hvordan atomenergi kan udnyttes. Lægger sig i forlængelse af forløbet ”Radioaktivitet” og strålingens påvirkning af levende væv uddybes i det fællesfaglige forløb ”Strålings indvirkning på levende organismers vilkår”.

Ressourcer:

Restudy – Halveringstid

Restudy – Radioaktiv stråling

Restudy – Fission

Uge 4-6: Strålings indvirkning på organismer

Lektioner

7

Varighed

2 uger

Strålings indvirkning på levende organismers vilkår

Et fællesfagligt forløb som omhandler forskellige typer stråling og deres indvirkning på levende organismer og miljø såvel kortsigtet som langsigtet. Bygger videre på elevernes viden om strålingstyper fra forløbet ”Radioaktivitet” samt forløbene ”Globale miljø- og sundhedsproblemer” og ”Generne bestemmer” fra biologifokus.

(4 lektioner i geografi, 4 lektioner i biologi og 7 lektioner i fysik/kemi)

Ressourcer:

Restudy – Halveringstid

Uge 7-8: Universet

Lektioner

2

Varighed

2 uger

Universet

Det hele startede med Big Bang for næsten 14 milliarder år siden. Og Universet udvikler sig stadig.

Uge 9-12: Naturens resurser

Lektioner

11

Varighed

4 uger

Naturens resurser

Vi mennesker har brug for naturen. Vi bruger resurser som fx kalk, salt og andre råstoffer. Det er derfor vigtigt, at forstå de kredsløb der sker i naturen, herunder nitrogens kredsløb.

Forløbet lægger op til projektorienteret gruppearbejde.

Generelt er kredsløbstanken omdrejningspunkt i dette forløb, hvorfor det spiller naturligt op til det fællesfaglige forløb ”Fotosyntese og respiration” i 7. klasse.

Ressourcer:

Restudy – Kalk – et salt

Aktuelle begivenheder:

Affaldsindsamlingen i uge 13